"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Dostarczamy wiedzę i umiejętności czytaj więcej...

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 25 lutego 1975 roku pod nazwą Przedszkole Samorządowe nr 6 w Ełku. Dyrektorem przedszkola w latach 1975-1991 była Pani Janina Sawczuk, a w latach 1991- 1992 czytaj więcej...