"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do współpracy w projekcie „Eko Ełk z sercem” zorganizowanym przez Fundację Odpowiedzialni Za Marzenia   Rozpoczynamy zbiórkę zabawek, książek oraz gier dla dzieci czytaj więcej...

„Miejskie Przedszkole „Światełko”   zaangażowało się w akcję „Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach” zainicjowaną przez Zespół Szkól Ogólnokształcących w Olsztynie. Nasze przedszkolaki podzieliły się słodyczami z dziećmi ze szkół w  miejscowościach  czytaj więcej...

Miejskie Przedszkola „Światełko” przyłączy się do Kampanii „Biała Wstążka” będącej symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej w rodzinie, a w szczególności przemocy stosowanej wobec kobiet. W ramach trwania Kampanii w dniach czytaj więcej...

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej   za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej w tym roku  z Miejskiego Przedszkola „Światełko”została odznaczona  Agnieszka Polakowska. Gratulujemy!