"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

Miejskie Przedszkole „Światełko” zaangażowało się  pomoc dla szkół w Starych Trokach i Kiwiszkach na Litwie. Zbieramy słodycze, z których zostaną utworzone paczki dla dzieci. Słodycze można zostawiać w grupach „Iskierki czytaj więcej...

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej   za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej w tym roku  z Miejskiego Przedszkola „Światełko”została odznaczona  Agnieszka Polakowska. Gratulujemy!

Nauczycile otrzymli granty 

Nasze Przedszkole wzięło udział w Akcji „Szkoła z Prawami Dziecka”organizowanej przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – „UNICEF Polska”. Udział w projekcie wzięły dzieci z czytaj więcej...

  MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE „ŚWIATEŁKO” w Ełku ul. Toruńska 8a  ogłasza nabór dzieci na sierpień (1.08 – 29. 08.) 2019r. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola należy złożyć w terminie 31 maja-15 czytaj więcej...