"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

W dniach 1-19 listopada 2020r. realizowana będzie w naszym przedszkolu kampania „Pomarańczowa wstążka”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży. Kampania ta rozgrywa się równolegle na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. W trakcie jej trwania będziemy mówić o godności człowieka, prawach dziecka, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Przypomnimy dzieciom i będziemy je uczyć wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Na poszczególne dni przewidujemy zabawy i gry przeciwko przemocy, prace plastyczne, piosenki i wiersze wprowadzające w tematykę, które realizowane będą przez nauczycieli w grupach. Dnia 5 listopada szczególnie zaakcentujemy akcję. Tego dnia prosimy, aby dzieci miały bluzeczki w kolorze pomarańczowym. Kampania zakończy się w dniu 19 listopada 2020r.