"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

Miasto Ełk – wstępne terminy otwarcia przedszkoli i żłobka
W Ełku miejskie przedszkola i żłobek ruszą nie wcześniej niż 18 maja – po przygotowaniu placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, w tym po opracowaniu  i zatwierdzeniu procedur oraz wytycznynych, określonych przez ministrów Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji