"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

Czy jesień, czy zima, Biedronki są zawsze pełne energii do zabawy i nauki.